Twitter kuohuu edelleen -Varautuminen on osa somestrategiaa

Elon Muskin Twitter-kauppojen jälkeen yksi tärkeimmistä some-palvelun ominaisuuksista, ennakoitavuus, on ollut koetuksella. Tässä artikkelissa kerron, miten viestijät voivat varautua some-palvelujen yllättäviin muutoksiin.

Mainostajille Twitterin poukkoilevuus on ollut myrkkyä, mutta myös hitaampaan tahtiin liikkuvat julkisen sektorin viestijät ovat joutuneet pohtimaan uudelleen suhdettaan Twitteriin. Julkisella sektorilla some-strategia ei lähde liikkeelle euroista, vaan arvojen, vastuullisuuden ja totuuden näkökulmista. Nyt, ehkä ensimmäistä kertaa some-viestinnän historiassa, Twitterin tilanne on haastanut meidät pohtimaan some-läsnäolomme rajoja.

Tätä kirjoittaessa Twitterin muutokset ovat olleet tavallaan suvantovaiheessa ja palvelun käyttö on jatkunut suhteellisen ennallaan. Huhtikuulle povataan kuitenkin jälleen myrskyä, kun vanhat verifioinnit lakkaavat olemasta ja ei-maksavien käyttäjien sisällöt saattavat saada vähemmän näkyvyyttä.

Väitän kuitenkin, että tässä vaiheessa tilannetta kannattaa seurata rauhallisena ja palauttaa mieliin muutamia some-strategian peruspilareita. Siispä kerron nyt vinkkejä, joiden avulla somesta vastaava viestijä voi luoda itselleen mielenrauhaa.

Kolme skenaariota jatkosta

Ensiksi on hyvä tunnistaa mahdolliset kehityssuunnat. Tässä ne on hahmoteltu Twitter-lähtöisesti, mutta ne sopivat periaatteessa muihinkin some-kanaviin. Tällä hetkellä ensimmäinen skenaario näyttää todennäköisimmältä, mutta muihinkin kannattaa varautua. Mitä skenaariot tarkoittavat teidän organisaationne kannalta?

 1. Kuohunta tyyntyy ja käyttö jatkuu tutulla tavalla

  Sidosryhmämme jatkavat Twitterin käyttöä, seuraajamäärä ja näyttökerrat pysyvät suunnilleen ennallaan. Ei merkittäviä muutoksia käyttöehdoissa tai teknisessä toteutuksessa. Ei eettistä ongelmaa käyttää Twitteriä.

 2. Twitter hiipuu vähitellen

  Keskustelu alkaa siirtyä pois Twitteristä, koska ilmapiiri heikkenee merkittävästi. Yleisömme vähenee. Vaikea perustella enää läsnäoloamme Twitterissä.

 3. Twitter kaatuu nopeasti

  Esimerkiksi Twitter ajautuu konkurssiin, tulee vakavia teknisiä ongelmia, tietoturva vaarantuu tai viranomainen kieltää Twitterin käytön. Joudumme lähtemään Twitteristä hyvinkin nopealla aikataululla.

Viisi tapaa varautua muutoksiin

Kun skenaarioita on pohdittu, pitää tehdä varautumissuunnitelma. Suunnitelma voi olla osa organisaation some-strategiaa tai sen voi sisällyttää myös kriisiviestinnän ohjeisiin. Tärkeintä lienee se, että asiaa pohditaan yhdessä tavalla tai toisella.

 1. Pidä tilannekuva kirkkaana, älä tee äkkinäisiä liikkeitä

  Somesta vastaavan viestijän tehtävään kuuluu ennakointi ja kanavien kehittäminen. Annetaan tälle työlle aikaa. Ei kuitenkaan reagoida jokaiseen rasahdukseen, vaan katsotaan tilannetta edelleen pidemmällä tähtäimellä.

 2. Pidä kaikki organisaation some-kanavat aktiivisena

  Kanavastrategiasta kannattaa pitää kiinni myrskyisinä aikoina. Tilanne on hyvä, jos organisaatiolla on käytössä useita sosiaalisen median kanavia. Strategian avulla voi tehdä myös ajatusleikkiä, miten yhden kanavan poistuminen vaikuttaisi kokonaisuuteen.

 3. Valmistele suunnitelma nopeiden muutosten varalle

  Vaikka nopeat muutokset eivät ole kovin todennäköisiä, voit kuitenkin valmistella itsellesi muistilapun, johon on koottu askeleita ja pohjatekstejä siltä varalta, että Twitteriä ei olisikaan enää huomenna. Tässä voi ottaa huomioon esimerkiksi sisäisen viestinnän ja tilien ylläpitäjien ohjeistamisen. Entä mitä työntekijät kysyvät viestinnältä, jos Twitter kaatuisi yllättäen?

 4. Käy yhteinen keskustelu organisaation rajoista

  Keskustelulla voidaan kartoittaa sitä, mitä pitäisi tapahtua, jotta esimerkiksi Twitterin käyttö lopetettaisiin organisaation omalla päätöksellä.

 5. Linjaa moderoinnin pelisäännöt

  Asiattomien viestien määrä voi kasvaa, jolloin kaikilla viestijöillä on hyvä olla selkänojaa siihen, milloin viestejä ilmiannetaan tai poistetaan. Emme halua antaa kasvualustaa asiattomille kommentoijille, mutta ne eivät myöskään saa hiljentää meidän omaa viestintäämme.

Tukea tarjolla!

Tarvitsetko apua organisaatiosi some-strategian päivittämiseen, kanavakartan luomiseen tai some-varautumiseen? Olisiko aika pitää työpaja some-viestinnästä?

Autan mielelläni erityisesti julkisen sektorin toimijoita onnistumaan some-viestinnässään.

Laita viesti, niin kartoitetaan tarpeesi ja jatketaan keskustelua!