Case Hailuoto: näin helposti luot negatiivisen kehyksen viestinnällesi

Mediassa on näkynyt viime päivinä useita juttuja Hailuodon kunnanjohtajan erosta ja sen syistä.

Tilanteesta tuli mieleeni viestinnän kehysten rakentaminen ja erityisesti klassinen ”Don’t think of an elephant”. Jos ihmiselle sanoo ”älä ajattele norsua”, hän ei pysty ajattelemaan mitään muuta kuin norsua.

Näin taisi käydä Hailuodossakin, kun kunnan poliittinen johto onnistui viestinnällään kääntämään Mieli ry:n antaman palkinnon negatiiviseksi huomioksi kunnalle.

Onnistuneen uudelleenkehystämisen seurauksena ja palkintojuhlien sijaan Hailuodossa on nyt kunnanjohtajan paikka auki, kunnanhallituksen johdon asema selvityksen alla sekä varmuus siitä, että media seuraa tilannetta seuraavat kuukaudet.

Näin kehystä muutetaan

Aluksi otetaan olemassa oleva kehys. Perinteisesti MIELI Suomen Mielenterveys ry:n palkinto on kehystetty myönteiseksi asiaksi. Palkinto kertoo, että sen saaja tekee hyviä asioita mielenterveyden edistämiseksi.

Hailuodon palkintoperusteluissa mainittiin ”henkilöstön mielenterveyttä edistävä toimintakulttuuri, jonka kivijalkoina ovat esimerkiksi kokonaisvaltainen ja humanistinen ihmiskäsitys, yhteisöllisyys, hierarkian madaltaminen, dialogisuus työssä, vaikeiden asioiden esiin ottaminen ja johtamisen henkinen ulottuvuus.” Melko positiivisia asioita kaikki.

Seuraavaksi kehystä aletaan muuttaa. Kunnanhallituksen puheenjohtaja kehysti kokouspuheessaan palkinnon uudelleen siten, että palkinto liittyykin Hailuotoon mielenterveyssairaiden kuntana, jonka työntekijät kärsivät mielenterveyden ongelmista. Melko negatiivista.

Seurauksena palkinto näyttäytyikin erilaisessa valossa ja lähtökohta keskustelulle on muuttunut.

Näin voimakas vaikutus viestinnän kehyksen muuttamisella voi olla. Yleensä uudelleenkehystämistä käytetään silloin, kun tarvitaan retorisia keinoja poliittisen vastustajan päihittämiseksi.

Varomattomissa käsissä kehystämisellä voidaan ampua myös omaan jalkaan. Voimme myös miettiä, missä viestinnän vaiheessa kunnan maineen mahdollinen mustuminen tapahtuikaan.