Verkkosivut

Verkkosivuja tehdessäni kiinnitän huomiota sivuston teknisen toteutuksen lisäksi sivuston sisältöihin ja visuaalisuuteen. Julkaisujärjestelmistä minulle tutuimpia ovat WordPress ja Liferay, mutta olen omaksunut nopeasti myös muiden järjestelmien käytön.

Viestijänä olen saanut olla mukana ylläpitämässä useita sivustoja. Näitä ovat esimerkiksi valtioneuvosto.fi, vnk.fi, uudenmaanliitto.fi ja uusimaa2019.fi. Lisäksi olen toteuttanut muutamia projekteille tarkoitettuja sivustoja, kuten suomi100uusimaa.fi.

Verkkosivuista vastaavana viestijänä roolini on ollut myös sivustojen kehittäminen esimerkiksi saavutettavuuden ja uusien ominaisuuksien näkökulmasta. Tarvittaessa olen yhteydenpitäjä palveluntarjoajan ja sivustojen koodauksesta vastaavien henkilöiden suuntaan.

Uudenmaan maakuntavalmistelussa olin mukana uuden maakunnan verkkopalveluita suunnittelevassa tiimissä. Sain arvokasta kokemusta uuden, monialaisen julkisen sektorin verkkopalvelun suunnittelusta, jonka lähtökohtana oli selkeys ja asiakaslähtöisyys.

WordPress

WordPress-julkaisujärjestelmää olen käyttänyt vuodesta 2007 alkaen. Myös tämä henkilökohtainen sivustoni on toteutettu WordPressilla.

Olen kokenut sisällöntuottaja ja yllpitäjä, joka osaa rakentaa WordPress-sivustot alusta alkaen itse esimerkiksi projektin tai pienen yrityksen tarpeisiin. Tarvittaessa työskentelen yhteistyössä teemoja ja koodausta tekevän digitoimiston kanssa ja määrittelen sivuston tarpeet.

Vuonna 2016 toteutin WordPressilla Uudenmaan Suomi 100 -sivuston Uudenmaan liitolle. Sivusto koostui ajankohtaisista uutisista, sisältösivuista ja tapahtumakalenterista. Lisäksi sivuston kautta pystyi tilaamaan uutiskirjeen ja tutkimaan upotuksena tehtyjä karttoja.

Vuonna 2017 osallistuin Piuhan kurssille, jossa käsiteltiin WordPressia sekä sisällöntuotannon että ylläpidon näkökulmista.

Liferay ja YJA

Valtiolla työskennellessäni olen perehtynyt myös Liferayn käyttöön ja valtion yhteiseen julkaisualustaan YJA:an. Sitä käyttävät esimerkiksi monet ministeriöt.

YJA:n päivittäisessä käytössä tututksi ovat tulleet esimerkiksi tiedotteiden tekeminen ja etusivujen päivittäminen. Lisäksi olen tehnyt itse useita sivustoja, kuten hallituksen viestintästrategian sivut. Olen ollut mukana myös DXP-version käyttöönotossa ja testaamisessa.