Työyhteisöviestintä ja Office 365

Mitä isompi työyhteisö, sitä tärkeämpää on kiinnittää huomiota sisäiseen tiedonkulkuun ja työkalujen monipuoliseen käyttöön.

Uusimaa 2019 -hankkeessa vastasin myös hankkeen sisäisen viestinnän kehittämisestä ja Office 365 -työkalujen hyödyntämisestä.

Yammerista tein hankkeelle sisäisen ilmoitustaulun ja keskustelupalstan. Kannustin uusia työntekijöitä esittäytymään ja kaikkia kertomaan uutisia, jotka koskettivat koko hanketta. Järjestin myös kilpailuja, joiden avulla Yammerin ominaisuudet tulivat tutuiksi ja työyhteisön jäsenet tutustuivat toisiinsa.

Hankkeen viikottaiset yhteiskokoukset toteutin Skype-kokouksina, jolloin myös muissa toimipaikoissa työskentelevät pääsivät mukaan. Kokousten tallenteeet vein Streamiin, josta ne pystyi katsomaan myös jälkeenpäin.

Teamsia käytin oman tiimini sisäiseen työskentelyyn ja keskusteluun. Seuraavana askelena olisi ollut Skype-kokousten siirtäminen Teams-kokouksiksi.

Lisäksi käytin Planneria tiimin työtehtävien suunnitteluun ja työn alla olevien asioiden seurantaan. Planner osoittautui tärkeäksi työkaluksi myös tiimin vetämisen ja tulevien projektien suunnittelun kannalta.

Lisäksi olin mukana ryhmässä, joka suunnitteli uuden maakunnan intraa. Sen pohjana olisi ollut Sharepoint-intra. Tämä projekti opetti minulle paljon intran teknisestä rakentamisesta ja uuden intran suunnittelun vaiheista.