Sosiaalinen media

Some-viestintää olen tehnyt koko työurani ajan. Tehtävänäni on ollut usein organisaatioiden some-strategioiden luominen, eri kanavien tarkoitusten ja eroavaisuuksien kirkastaminen sekä arkinen sisällöntuotanto strategian mukaisesti.

Erikoisalaani on julkisyhteisöjen näkyvyys somessa. Työssäni olen uudistanut organisaatioihin liitettyjä mielikuvia some-viestinnän keinoilla ja kehittänyt viestinnän äänensävyä.

Some-viestinnässä minulle tärkeitä asioita ovat vuorovaikutus ja yleisön osallistaminen. Tämä lisää hallinnon avoimuutta ja estää väärän tiedon leviämistä. Pidän suunnitelmallisesta työskentelytavasta ja kehityksen seuraamisesta analytiikkatyökalujen avulla.

Tarvittaessa osaan myös some-mainonnan toteuttamisen ja parhaat käytännöt. Aiemmin olen tehnyt mainontaa erityisesti Facebookissa ja Twitterissä.

Twitter

Twitter on minulle läheisin some-kanava sekä työssäni että vapaa-ajallani. Olen toiminut sekä tilien sisällöntuottajana että asiantuntijoiden Twitter-sparraajana.

Vuonna 2016 vein Uudenmaan liittoa Twitteriin, järjestin henkilöstön Twitter-koulutuksia ja ideoin henkilöstölle suunnatun some-oppaan.

Myöhemmin vastasin Uusimaa 2019 -hankkeen Twitter-tilistä ja tein siitä hankkeen keskeisen viestintäkanavan, jonka menestys innosti myös hankkeen asiantuntijoita twiittaamaan.

Valtioneuvoston viestintäosastolla olen ollut mukana kehittämässä @valtioneuvosto-tilin sisältöjä, strategiaa ja äänensävyä yhdessä kollegani kanssa.

Olen urani aikana nähnyt myös Twitterin varjopuolen, johon liittyvät esimerkiksi valetilit ja maalittaminen. Näissä tilanteissa on hyvä tietää, millä keinoilla riskejä voidaan vähentää ja miten tapauksiin reagoidaan.

Instagram

Instagramissa minua kiehtoo tiedonvälityksen yhdistäminen visualisuuteen ja kuvalliseen kerrontaan.

Uudenmaan liitossa konseptoin Suomi 100 Uusimaa -tilin osaksi itsenäisyyden juhlavuoden viestintä. Huolellisella työllä kasvatin seuraajien määrää juhlavuoden aikana ja osallistin uusmaalaisia jakamaan hetkiä juhlavuoden vietosta. Juhlavuoden jälkeen autoin tilin muuttamisessa MyUusimaa-tiliksi.

Valtioneuvoston Insta-tilille olen tuottanut sisältöä ja ollut mukana tilin kehittämisessä. Tärkeintä työssä on ollut korkean laadun varmistaminen, säännönmukainen julkaiseminen ja Instagramin ominaisuuksien monipuolinen käyttö.