Kirjoittaminen ja kieli

Viestijänä olen keskittynyt erityisesti selkeään virkakieleen, jota pidän tärkeänä osana saavutettavuutta ja hallinnon avoimuutta. Selkeys näkyy kaikissa teksteissä tiedotteista nettisivujen kautta some-viestintään.

Kirjoittamisessa keinoni on kielenmuotoilu, jossa tekstin tuottaminen lähtee liikkeelle kohdeyleisön ja organisaation luonteen analysoinnista. Kielenmuotoiluun kuuluu ajatus kielenhuollosta ja kieliopin oikeellisuudesta, mutta se katsoo tekstejä laajemmin myös vaikuttavuuden ja selkeyden näkökulmista.

Muotoilussa ei jämähdetä passiivisuuteen, vaan se pyrkii uudistamaan ilmaisua ja joskus myös rikkomaan rajoja. Tärkeää on myös yhtenäisyys, jota edistämään laaditaan varsin yksityiskohtaisetkin kirjalliset linjaukset.

Kieleen liittyy myös äänensävy, joka vahvistaa viestiä ja kehittää mielikuvia organisaatiosta. Asiaan vaikuttavat myös yleisön odotukset siitä, millaista kieltä organisaation tulisi käyttää – tai millaista uudistumista yleisö odottaa organisaatiolta.