CV

Voimme suositella Keististä lämpimästi kaikkiin viestinnän tehtäviin, joissa tarvitaan yhteistyökykyä, stressinsietoa, vahvaa ammattitaitoa ja näkemyksellisyyttä.

Ote Uudenmaan liiton työtodistuksesta

Työt

Viestintäsuunnittelija
Valtioneuvoston kanslia / valtioneuvoston viestintäosasto
4/2019–

Valtioneuvoston viestintäosasto vastaa pääministerin ja valtioneuvoston viestinnästä. Lisäksi se vastaa valtioneuvoston kanslian ulkoisesta viestinnästä.

Tehtävät

 • Sosiaalisen median sisällöntuotto (Twitter ja Instagram)
 • Verkkosivustojen ylläpito ja sisällöntuotto (vnk.fi ja valtioneuvosto.fi)
 • Valokuvaus ja videot

viestintäsuunnittelija, Tiedottaja
Uudenmaan liitto / Uusimaa 2019 -hanke
6/2017–4/2019

Uusimaa 2019 -hanke valmisteli Juha Sipilän hallituksen sote- ja maakuntauudistusta Uudellamaalla vuosina 20162019 lopulta yli 200 asiantuntijan voimin.

Tehtävät

 • Sote- ja maakuntauudistushankkeen ajankohtais- ja päätösviestintä
 • Hankkeen johdon ja asiantuntijoiden viestintätuki
 • Sosiaalinen media ja verkkosivuston ylläpito
 • Visuaalinen viestintä, valokuvaus ja videot
 • Hankkeen työyhteisöviestinnän kehittäminen ja toteuttaminen
 • Uuden maakunnan viestintätoimintojen suunnittelussa tukeminen
 • Viestintäjohtajan sijaisena toimiminen ja viestintätiimin vetäminen

Viestintäsuunnittelija
Uudenmaan liitto
8/2016–6/2017

Uudenmaan liitto on Uudenmaan kunnista koostuva kuntayhtymä. Liiton keskeisimmät tehtävät liittyvät maakunnan kehittämiseen ja maakuntakaavoitukseen.

Tehtävät

 • Aluekehityksen vastuualueen viestintä
 • Uusimaa-tietopankin viestintä
 • Suomi 100 -juhlavuoden alueellinen viestintä

Viestinnän ja median freelancer
2009–2016

Freelancer-aikanani olen kirjoittanut ja valokuvannut juttuja esimerkiksi yritysten asiakaslehtiin.

Vuonna 2016 kehittelin myös omaa yritysideaani jyväskyläläisessä DuuniDekkari-työpajassa. Työpajan tarkoituksena oli kehittää yrittäjämäistä ajattelutapaa, jota voi hyödyntää myös muissa töissä. Samaan aikaan toimin myös vapaaehtoisena Suvimäen Klubitalolla.


Kesätöissä Jyväskylän kaupungilla
Useita jaksoja 2010–2013, yhteensä noin kaksi vuotta

Jyväskylän kaupungin pysäköinninvalvonnassa opin paljon asiakaspalvelusta ja itsenäisestä työnteosta. Sain työskennellä myös kaupungin viestinnän apuna esimerkiksi nettisivujen päivittämisessä.

Opinnot

Yhteiskuntatieteiden maisteri
Valtio-oppi, Jyväskylän yliopisto
2012–2015

Sivuaineena viestinnän ja median perusopinnot.

Kiitettävän arvosanan saaneessa gradussani käsittelin sitä, miten yhdysvaltalaisten diplomaattiviesteissä näkyy maan tavat perustella läsnäoloaan Kyproksella.

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti
Valtio-oppi, Jyväskylän yliopisto
2008–2012

Sivuaineina kansantaloustiede ja Basic Business Studies -opintokokonaisuus.

Ylioppilas
Varkauden lukio
2003–2006