Kosti

Lyhyesti sanottuna olen vuonna 2015 valmistunut, valtio-oppia Jyväskylässä pääaineenani lukenut yhteiskuntatieteiden maisteri. Tiedottajan työssäni vastaan päivittäisviestinnästä Uudenmaan sote- ja maakuntauudistusta toteuttavassa Uusimaa 2019 -projektissa.

Ansioluetteloni   Ohjelmat

Viestinnän monipuolisia tehtäviä Uudenmaan liitossa

1.8.2016 →

Uudenmaan liitto on Uudenmaan kuntien muodostama kuntayhtymä, joka hoitaa maakuntaliiton lakisääteisiä tehtäviä ja edunvalvontaa niin kotimaassa kuin Brysselissäkin. Työntekijöitä liitossa on noin 90. Olen ehtinyt työskennellä liitossa kahden eri kokonaisuuden parissa.

Aloitin kesäkuussa 2017 Uusimaa 2019 -hankkeen viestintäsuunnittelijana. Hoidan projektin päivittäisviestintää: vastuulleni kuuluvat verkkosivut, tiedottaminen sekä erilaisten tekstien tuottaminen sekä muun henkilöstön tukeminen viestinnässä. Huolehdin Twitter-tilistämme, koostan uutiskirjeitä, valokuvaan ja pidän yllä graafista ilmettämme. Seuraan mediaa ja tiedotan sille valmistelun etenemisestä. Suunnittelen viestinnän strategiaa yhdessä viestintäjohtajien ja muutosjohtajien kanssa.

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa viestinnän tärkeimmät kohderyhmämme ovat poliitikot ja viranhaltijat, myöhemmin myös tulevan maakunnan henkilöstö ja asukkaat. Erityistä huomiota olen kiinnittänyt työssäni verkkoviestinnän saavutettavuuteen.

Aikaisemmat tehtäväni liitossa

Ennen siirtymistä sote- ja maakuntauudistuksen pariin vastasin aluekehittämisen, Uusimaa-tietopankin ja Uudenmaan Suomi 100 -projektin viestinnästä. Sosiaalisesssa mediassa vastuullani on erityisesti Twitter. Twitteriin menimme syksyllä 2016, jolloin suunnittelin Twitter-viestinnän aloituksen ja järjestin koulutusta asiantuntijoillemme. Myöhemmin teimme vielä henkilöstölle suunnatun Some-ohjeistus, jonka rakenteen ja pääkohdat ideoin.

Aluekehittämisessä luodaan kasvun ja hyvinvoinnin strategioita Uudellemaalle lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Viestijänä olen ollut mukana esimerkiksi Tulevaisuustarkastelun ja Uusimaa-ohjelman valmistelussa.

Uusimaa-tietopankki on liiton palvelu, johon on kerätty tuoreimmat tilastotiedot Uudestamaasta asiantuntijoiden, poliittisten päättäjien ja kansalaisten hyödyksi. Tietopankin viestinnässä tilastotietoa on visualisoitu Tableau-ohjelmalla, jonka käytön perusteet ovat tulleet tutuiksi minullekin. Lisäksi Tietopankki-viestintään kuuluu keskeisesti tuoreimmista tilastotiedoista tiedottaminen ja uutiskirjeen tekeminen.

Suomen juhlavuonna maakunnan liitoilla on ollut merkittävä rooli juhlien toteuttamisessa. Uudenmaan liitto on kanavoinut Suomi 100 -avustusta ja viestinyt maakunnan Suomi 100 -hankkeista. Viestintäsuunnittelijana olen ollut vastuussa suomi100uusimaa.fi-sivuston rakentamisesta ja sen päätoimittamisesta. Tehtävässäni olen kehittynyt erityisesti WordPress-osaajana itsenäisen opettelun ja kurssien kautta. Lisäksi tärkeitä viestintäkanavia ovat olleet uutiskirjeet (MailChimp) ja some-kanavat (Instagram ja Facebook). Suomi 100 -työssä tärkeää on ollut myös kuntien yhteyshenkilöistä koostuvan verkoston kanssa toimiminen.

Lisäksi tehtäviini on kuulunut viestintätiimin assistentin työt kuten kokousvaraukset ja sihteerin tehtävät sekä avustaminen Maakuntaparlamentin kaltaisten isompien tapahtumien järjestelyissä. Tärkeänä olen pitänyt myös tutustumista Uudenmaan liiton toimintaan niin asiantuntijatyön kuin poliittisen päätöksenteon näkökulmasta.


Freelancer-keikkoja, pohdintoja yrittäjyydestä ja vapaaehtoistöitä

11/2015–7/2016

Maisteriksi valmistumisen jälkeen aloitin työnhaun ja samalla toteutin kevytyrittäjänä asiakkailleni erilaisia assistentintöitä, kuten viestintäpalveluita, kirjoituspalveluita, tietojen keräämistä ja matkojen varaamista.

Samalla osallistuin Duunidekkari-työpajaan, jossa kehittelin omaa yritysideaani Innoverkko-osuuskunnan asiantuntijoiden kanssa. Työpajassa opin yrittämiseen liittyviä perusasioita ja sain palautetta omista ideoistani. Samalla sain eväitä muuhun työnhakuun ja opin tuntemaan vahvuuksiani. Samaan aikaan Duunidekkarin kanssa tein vapaaehtoistyötä Suvimäen Klubitalolla, jossa etsin muun muassa työkokeilupaikkoja talon jäsenille.

Osallistuin myös Suomen Mentorit ry:n toimintaan aktorina. Aktorit saavat yhdistyksen kautta mentorit, jotka ovat kokeneita työelämän konkareita. Mentorin avulla vastavalmistunut voi testata omia ideoitaan, saada tukea työnhakuun ja ennen kaikkea saada luotettavan keskustelukumppanin uravalintojen ensimetreille.


Minusta tuli maisteri!

6/2015

Valtio-opin opintoni sain päätökseen kesällä 2015. Valtio-opin maisterivaiheessa keskityin kansainvälisiin suhteisiin ja tein graduni Kyproksen ja Yhdysvaltojen poliittisesta suhteesta 2000-luvulla. Aineistonani käytin Wikileaksin kautta julkiseksi tulleita diplomaattisähkeitä. Mietin, miten Yhdysvallat legitimitoi läsnäoloaan Kyproksella, joka on paitsi jakautunut valtio myös strategisesti merkittävä saari Lähi-idän porteilla. Arvosanaksi gradusta tuli 4/5, ja erityisesti tutkimuseettisestä pohdinnoistani pidettiin.

Sivuaineinani olin lukenut viestintää, taloustieteitä ja yritystoiminnan perusopinnot. Kielien osalta jatkoin ranskan opiskelua ruotsin ja englannin rinnalla.


Asiakaspalvelun korkeakoulussa Jyväskylän kaupungilla

5/2010–8/2013, useita jaksoja yhteensä noin kaksi vuotta

Pääsin hyödyntämään kiinnostustani liikennettä ja liikenteenvalvontaa kohtaan, kun työskentelin kesätyöntekijänä ja sijaisena Jyväskylän kaupungin pysäköinninvalvonnassa. Tarkastajan työ opetti paljon erilaisten ihmisten kanssa toimimisesta tilanteissa, joissa tunteetkin saattavat käydä välillä kuumina. Työ olikin varsinaista asiakaspalvelun korkeakoulua. Pidin myös tiiviin työyhteisön osana toimimisesta ja uudenlaisten toimintatapojen kehittelystä työni ohessa.

Kenttätyön lisäksi sain tehdä pieniä viestinnän töitä, kuten verkkosivujen sisällön suunnittelua tiedottajan apuna. Tästä syntyikin kiinnostukseni julkisen sektorin viestintätöitä kohtaan.


Opinnot alkavat Jyväskylässä

9/2008

Jei! Ovet valtio-opin opintoihin avautuivat viimein. Olinkin tehnyt jo perusopinnot avoimessa yliopistossa, mikä antoi entisestään luottamusta siihen, että politologiaa kannattaa opiskella. Yhteiskunnalliset ilmiöt ja politiikka olivat alkaneet kiinnostaa jo yläasteella, joten valtio-oppi oli looginen vaihtoehto.


Elämää Varkaudessa

Kävin lukioni Varkaudessa, joka on myös kotikaupunkini. Lukio meni hyvin, kolme E:tä ja yksi M pakollisista aineista ja kolme muuta kirjoitettua ainetta kaupan päälle. Lukion jälkeen työskentelin myös kirjastossa apulaisena asiakaspalvelutehtävissä ja aineiston hyllyttäjänä. Varusmiespalveluksen suoritin Kajaanissa tiedustelumiehenä ja kuorma-autonkuljettajana.

Viimeksi päivitetty 5.1.2018