Viestijä, joko teet saavutettavia nettisivuja?

Nainen, jolla on kädessään iPhone-puhelin

EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti julkishallinnon verkkosivustojen tulee olla jatkossa saavutettavia. Se tarkoittaa, että sivustot ja niiden sisällöt avautuvat kaikille käyttäjäryhmille.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta tuli voimaan 22.12.2016. Direktiivissä säädetään julkisen hallinnon verkkopalveluiden saavuttavuudelle asetettavista minimitason vaatimuksista. Verkkosivustojen tulee olla saavutettavia vaiheittain syksystä 2019 alkaen.

Saavutettavuus takaa, että kaikki käyttäjäryhmät ovat yhdenvertaisessa asemassa digitaalisessa yhteiskunnassamme. Saavutettavuus on siis tasa-arvoa, mutta se parantaa myös verkkosivujen yleistä laatua ja toiminnallisuutta.

Nyt meillä viestijöillä on hyvä hetki herätä pohtimaan sekä omia toimintatapojamme että verkkosivustojemme teknisiä ratkaisuja. Käytännössä uudet verkkosivustot pitää jo nyt suunnitella saavutettaviksi.

Saavutettavaksi rakennetetut verkkosivut vastaavat erilaisten käyttäjäryhmien tarpeisiin. Joku voi käyttää sivustoa pelkästään näppäimistöllä, jolloin sivustolla navigoiminen pitää olla sujuvaa tabulaattorilla ja nuolinäppäimillä. Toinen käyttää sivua ruudunlukuohjelmalla ja kolmannella voi olla vaikeuksia hahmottaa värejä. Meille kaikille on tärkeää, että sivujen sisällöt ovat laadukkaita ja helposti ymmärrettäviä. Saavutettavuuden pohtiminen on siis tärkeä osa verkkopalvelun kehittämistä.

Saavutettavuus on siis sivuston teknisiä ratkaisuja, mutta myös sisällön on tärkeää olla saavutettavaa. Me julkisen sektorin viestijät olemme yleensä päävastuussa sisältöjen selkeydestä ja siitä, että kansalainen ymmärtää vaikeimmankin hallinnollisen tekstin ongelmitta.

Sisällön saavutettavuus on myös muuta kuin selkeää kieltä. Graafisuus ja kuvien käyttö yleistyy sivustoilla, mutta kuva yksin ei saata olla saavutettava. Samoin PDF-liitetiedostot tulee muuntaa saavutettavaan muotoon. Myös erilaiset upotukset saattavat tuottaa hankaluuksia saavutettavuuden näkökulmasta.

Kehityskohteita on paljon ja niiden löytämiseen menee aikaa, mutta toisaalta hyvät viestinnän yleisperiaatteet tukevat saavutettavuutta. Viestijät tekevät jo nyt paljon sellaista, jonka ansiosta saavutettavuus paranee. Emme vain vielä osaa nähdä työtämme saavutettavuuden edistämisenä.

Viestijälle saavutettavuuden takaaminen onkin osa ammattitaitoa. Taitojen merkitys korostuu, kun yhä useampi sivustojen käyttäjä on esimerkiksi ikääntynyt tai suomea vasta opetteleva.

Viestijät ovat myös usein palveluiden ostajia. Osaako sinun verkkosivustosi palveluntarjoaja jo ottaa huomioon saavutettavuuden vaatimukset esimerkiksi WCAG 2.0:n mukaisesti? Jos ei, tätä osaamista pitää osata vaatia esimerkiksi kilpailutusten yhteydessä.

Lisätietoa saavutettavuusdirektiivistä voi lukea valtiovarainministeriön sivustolta.