Miksi autoilija ”ei kykene” toimimaan turvallisesti?

Luin mielenkiinnolla Moottori-lehden artikkelia Autoliiton lausunnosta uudesta tieliikennelaista ja erityisesti uuteen lakiin ehdotetuista pyöräilyä koskevista muutoksista.

Pyöräilysääntöjen muutoksista yritetään toki tehdä liikenneturvallisuuden vaarantajaa. Samalla Autoliitto onnistuu kuitenkin toteamaan, että vaaratilanteet aiheutuvat juuri autoilijan kykenemättömyydestä toimia turvallisesti muuttuvassa liikenneympäristössä. Tämä on erikoinen viesti autoilijoiden etujärjestöltä.

Seuraavat poiminnat ovat Moottori-lehden jutusta, lihavoinnit minun.

Suomessa yleisesti käytössä olevat kaksisuuntaiset pyörätiet katujen varsilla ovat tutkimusten mukaan melko vaarallisia risteyksissä.

Sivukadulta tai pihasta tuleva, oikealle kääntyvä autoilija ei välttämättä kykene ottamaan huomioon oikealta pyörätietä lähestyvää pyöräilijää.

Autoilijoiden edunvalvojan mukaan kykenemätön on siis autoilija. Onko autoilijoilla jokin perussairaus, vai mistä tämä kykenemättömyys johtuu?

Toisaalta risteyksessä vasemmalle yli pyörätien kääntyvä moottoriajoneuvon kuljettaja voi unohtaa katsoa vasemmalla olevalle pyörätielle ja havainnoida sen liikennettä.

Jälleen ongelma on Autoliiton mukaan moottoriajoneuvon kuljettajassa. Liikenteessä ei noin vain ”voi unohtaa” velvollisuuksiaan. Miksi Autoliitto yleistää, että moottoriajoneuvon kuljettajat ovat tällaisia unohtelijoita?

Autoliiton lausunnon mukaan polkupyöräily yksisuuntaisella tiellä vastavirtaan vaarantaa liikenneturvallisuuden. Autoliitto tuo esiin tyypillisen onnettomuustilanteen, joka yksisuuntaisella ajoradalla aiheutuu, kun pihasta tuleva ajoneuvo ei huomaa väistää tiellä vastakkaiseen suuntaan liikkuvaa, yleensä peruuttavaa ajoneuvoa.

Tässä on nimetty tekijäksi ajoneuvo, joka voi toki olla myös pyöräkin, mutta silti: miksi ajoneuvon kuljettaja ei huomaa? Onko hän taas kykenemätön vai pelkästään haluton väistämään?

On erikoista, että Autoliitto toteaa näin suoraan, että autoilijoiden kykenemättömyys, muistamattomuus ja muu epäpätevyys aiheuttavat vaaratilanteita liikenteessä.

Autoliiton jäsenenä ihmettelen, miten edunvalvojamme voi antaa meistä autoilijoista näin epäpätevän kuvan.