Urheilija yhteiskuntavaikuttajana

Tiistai-iltana Twitterissä syntyi mielenkiintoinen keskustelu, kun Teemu Selänteen Twitter-tili ensin uudelleentwiittasi Aleksi Valavuoren maahanmuuttokriittisen twiitin ja otti myöhemmin osaa aihetta sivunneeseen keskusteluun. Twiittejä on koottu esimerkiksi tähän Iltalehden artikkeliin.

Moni ajatteli ensimmäisenä, että Selänteen tili on ehkä kaapattu tai sen twiiteistä vastaa joku muu kuin Selänne itse. Esitettiin myös ajatus, että Selänne mielii politiikkaan. Mieleeni tuli myös toinen vaihtoehto: emme oikeastaan tiedä mitään urheilusankareidemme poliittisista tai yhteiskunnallisista mielipiteistä. He esiintyvät lehtien palstoilla oman alansa ammattilaisina tai parhaimmillaan ottavat kantaa urheilun poliittisiin kysymyksiin, joilla harvoin on valtiotason poliittinen merkitys tai edes päivänpoliittinen arvo. Harva urheilutähdistä puhuu muista politiikan aiheista kuten maahanmuutosta tai EU-kysymyksistä.

looking-glass-919017_1280

Tästä valikoituneesta julkisesta esiintymisestä syntyy helposti harha: luulemme, että urheilusankarimme ovat luonnollisesti samaa mieltä kanssamme, koska samaistumme muilla elämän osa-alueilla voimakkaasti heihin. Sankareillamme on esimerkiksi hyvät elintavat, he kannustavat nuoria ja tekevät hyväntekeväisyystyötä. He ovat siis hyviä ihmisiä juuri sillä tavoin kuin millainen hyvä ihminen meidän mielestämme on. Kun heidän poliittiset kantansa sitten paljastuvat erilaisiksi kuin omamme, se ravistelee meitä.

Tilanne on hieman samanlainen kuin läheisen ihmisen paljastaessa ensimmäistä kertaa voimakkaita poliittisia mielipiteitä, joihin emme osanneet lainkaan varautua. Esimerkkejä löytyy muitakin. Poliiseja pidetään meillä lähtökohtaisesti puolueettomina lainvalvojina, joiden työrooliin ei kuulu kantaaottavuus muihin kuin poliisin tehtäviin. Poliisin korkea arvostus liittyy juuri tähän: laki on kaikille sama, eikä poliisin toimintaan vaikuta hänen mielipiteensä. Kun poliisimies siirtyy politiikkaan, tämä työroolin kuori murtuu hätkähdyttävästi. Virkapuvun alta paljastuukin poliittisesti tiedostava yksilö, jollaisena emme häntä aiemmin pystyneet näkemään. Kyseessä on siis oman katsantomme rajoittuneisuus, eikä se ole urheilijan tai poliisin vika. Myös näillä ”neutraaleilla” on oikeus tuoda esiin oma mielipiteensä.

Ongelmallisempi tilanne on silloin, jos urheilu-uran sankariteot ovat ristiriidassa urheilijan poliittisiin näkemyksiin. Keksitään esimerkkitapaus: urheilija on tehnyt näyttävää juniorityötä sen eteen, että myös maahanmuuttajien lapsilla on mahdollisuus harrastaa kalliita liikuntalajeja. Sitten vuosien kuluttua sama urheilija tekee avauksen maahanmuuttovastaisella ja jopa rasistisella agendallaan. Oliko juniorityö vain sponsoreiden vuoksi urheilijan päälle liimattua toimintaa? Voiko tällaisella henkilöllä olla poliittista luottamusta, jos hän on aiemmin salannut mielipiteensä esimerkiksi rahan vuoksi?

Yhtä lailla mielipiteet voivat olla tilanteeseen sidonnaisia. Vaikka aiemmin maahanmuutossa ei ole nähnyt mitään ongelmaa ja on puoltanut kotouttamista, voi nykyisen kriisin laajuus kirvoittaa kärkeviäkin mielipiteitä. On myös melko yleisesti hyväksytty ajatus, että kaikki ei ole sujunut hyvin pakolaiskriisin hoidossa. Jos näistä asioista haluaa puhua, silloin politiikan ulkopuolelta tulevan on fiksua pohtia oikeita poliittisen viestinnän keinoja. Koska aiempaa poliittista taustaa ei ole, ei ehkä kannata täräyttää asiaansa ulos Twitterissä, jossa tilaa ajatusten perustelemiselle on tunnetusti vähän. Silloin mielipide voi yllättää vastaanottajan ja aiheuttaa vastareaktion, jollaista politiikan konkari ei olisi samassa tilanteessa saanut aikaan.

On hienoa, että myös urheilijat uskaltavat ja haluavat ottaa osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja politiikkaan. Näkemyksiä tarvitaan ja jokaisen on hyvä osallistua, eikä ketään pidä työnsä puolesta lokeroida pois keskustelusta. Pitää kuitenkin muistaa, että myös politiikka on joukkuepeliä. Jos urheilija mielii politiikkaan, pelikuvioita kannattaa hioa kokeneempien kanssa. Sanotaan heitä vaikkapa poliittisiksi valmentajiksi.