Pyöräilyviikkoa ja vaarallisia väyliä

Jyväskylän pyöräilyviikon yhtenä ohjelmanumerona on Palokkajärven kierros, jossa osallistujat yrittävät kiertää viikon aikana mahdollisimman monta kertaa merkittyä reittiä pitkin. Omituista kierroksessa on se, miksi pyöräilyviikko ohjaa pyöräilijöitä määrätietoisesti yhdelle Jyväskylän vaarallisimmista pyöräteistä.

IMG_2784
Houkutteleeko pyöräilemään?

Ympäriajon yksi sivu kulkee nimittäin pahamaineisen Ritopohjantien pyörätietä pitkin. Tämä Seppälästä Palokkaan vievä väylä tunnetaan onnettomasta routavaurioisesta päällysteestään ja huonojen näkemien risteyksistä.

Pyöräilyviikon tavoitteena lienee tänäkin vuonna pyöräilyn lisääminen ja uusien harrastajien sekä arkiliikkujien houkuttelu pyörän selkään. Siksi onkin kummallista, että erityisesti kokemattomia pyöräilijöitä ja lapsiperheitä kannustetaan ajamaan juuri tätä surkeaa väylää pitkin.

IMG_2781

IMG_2775

Vai onko reittivalinnassa suoritettu pyöräilypoliittinen operaatio? Kun heikkokuntoiselle tielle laitetaan suuri massa polkemaan, tapahtuu ainakin kaksi asiaa: Ensinnäkin vauriot ja pyörätien huonokuntoisuus tulevat suuremman ihmisjoukon tietoon, mikä lisää kaupungille painetta ryhtyä korjaustoimiin. Toiseksi ainakin osa maantiepyöräilijöistä siirtyy ajoradalle. Tällöin syntyy helposti pientä konfliktia liikennemuotojen välille, mikä saa autoilijatkin valittamaan kaupungin suuntaan ja vaatimaan pyöräilijöille parempaa väylää. Myöhemmin pyöräilyviikon järjestäjä voi todeta, että uusi pyörätie tarvitaan, koska käyttäjiä on niin paljon.

Toisaalta tällä politiikalla on hyvät mahdollisuudet ampua itseään jalkaan. Surkeilla pyöräteillä ei ole kiva ajaa, eikä pyöräily vaikuta silloin kovin mukavalta liikunta- ja liikkumismuodolta.

Samaan aikaan kun Ritopohjantiellä vältellään kaatumisia, parempiakin reittejä Palokkaan olisi tarjolla. Jos Palokan on oltava suuntana ja reitin on muodostettava lenkki, kannattaisi katse kääntää Laajavuoresta Ruokkeentielle vievälle uudelle pyörätielle. Tämä pyörätie on aivan toista luokkaa kuin Ritopohjantien perunapelto. Leveyttä riittää ja risteyksissä ei ole näkemäongelmia. Jopa reitin huonokuntoisimman osan nyppylät Ruokkeentien pyörätiellä eivät ole läheskään niin pahoja kuin Ritopohjantien päällystevauriot ja pituussuuntaiset halkeamat, jotka ovat pyöräilijälle erityisen vaarallisia.

IMG_2791
Laajavuorentien uutta pyörätietä.
IMG_2801
Läpinäkyväksi tehty katos mahdollistaa vastaantulijoiden havaitsemisen ongelmitta.

Miksi Laajavuorentien uusi pyörätie ei sitten kelpaisi ympäriajon reitiksi? Onhan Savelasta Ruokkeentielle vievä väli mäkinen, mutta aikaisemmalla kapealla ajoradalla ajamaan tottuneesta uusi pyörätie tuntuu loivemmalta leveytensä ja yleisen avaruuden ansiosta. Reitin huomioimatta jättämiseen saattaa vaikuttaa myös se, että Laajavuorentien väylän ratkaisut ovat olleet tiukinta linjaa ajavien aktivistipyöräilijöiden hampaissa. Kaikkea haluamaansa ei aina saa, mutta tällä kertaa aika paljon kuitenkin. On harvinaista, että kaupunkiin rakennetaan kokonaan uusi pyörätie, joka palvelee myös kuntoilupyöräilijöitä. Sellaisesta pitäisi iloita ja ottaa se mukaan tapahtumiin. Pyöräilyviikon tehtävänä pitäisi olla myös uusien väylien esittely ja niiden tekeminen tutuiksi kaupunkilaisille.