Pyöräilyä uudella pihakadulla

IMG_9225

Jyväskylän Kauppakatu on värikkään julkisen keskustelun saattelemana muuttunut pihakaduksi. Muutos perustuu syksyn 2012 kaupunginhallituksen päätökseen, jonka mukaan Kauppakatua kehitetään kävelypainotteiseksi kaduksi Kilpisenkadulta Vaasankadulle. Uudet liikennemerkit ovat olleet paikoillaan nyt joitakin viikkoja ja katutilaan on alkanut ilmestyä jo penkkejä ja terassejakin. Autoilijat oppivat vähitellen uusia pysäköintipaikkoja ja jalankulkijat oppivat puolestaan levittäytymään entisiltä jalkakäytäviltä. Jokainen siis yrittää sisäistää uutta liikenneympäristöä.

Samaan aikaan pyöräilijöilläkin on opeteltavaa. Pihakatu on saanut osakseen lähinnä ylistystä, koska enää ei – ainakaan periaatteessa – tarvitse pelätä ajoradalla pyöräilyä. Pihakadulla ajonopeuden on oltava jalankulun mukainen ja tyhjällä kadulla saa ajaa maksimissaan 20 km/h. Kauppakadun tapauksessa entisestä nopeusrajoituksesta nipistettiin siis vielä kymppi pois.

Alhainen nopeusrajoitus parantaa pyöräilyn miellyttävyyttä ja turvallisuutta. Samalla pyöräilijä voi ottaa paremmin tilaa itselleen, eivätkä esimerkiksi pysäköityjen autojen avautuvat ovet aiheuta enää samanlaista vaaraa, vaikka pihakadulla onkin edelleen pysäköintipaikkoja. Kauppakadun haasteena lienee se, miten autoilijat noudattavat nopeusrajoitusta. Ainakin näin alkuvaiheessa reilua kahtakymppiä polkeneen pyöräilijän ohi on menty armottomasti.

Joitakin kysymyksiäkin pyöräilyn säännöistä on herännyt. Kuten tiedämme, pyöräilijä ei ole pihakadullakaan jalankulkija vaan ajoneuvo, jolla on velvollisuuksia muita tienkäyttäjiä kohtaan. Perussäännön mukaan pihakadulla jalankulkijalle on annettava esteetön kulku. Tämä velvoittaa myös pyöräilijää. Jalankulkija ei saa puolestaan aiheettomasti estää ajoneuvoliikennettä.

Itseäni kiinnostavat erityisesti pihakadun väistämissäännöt, koska harvemmin tulee pyöräilleeksi ympäristössä, jossa pihakadulla on esimerkiksi risteyksiä. Jyväskylän Kauppakadulla tämäkin on nyt mahdollista, joten kertaus oli paikallaan. Vastauksia liikennetilanteisiin on antanut lainsäädännön lisäksi Jyväskylän kaupungin palautepalsta.

Väistämistilanteita

Tieliikennelaki toteaa, että muun muassa kävelykadulta ja pihakadulta tulevan ajoneuvon on väistettävä aina muuta liikennettä. Entäpä siinä tilanteessa, jossa risteyksen yksi haara on kävelykatua ja loput pihakatua? Kauppakadun ja Kilpisenkadun risteykseen syntyy juuri tällainen tilanne, jossa kävelykatu liittyy pihakatuun.

Äkkiseltään voisi kuvitella, että samassa lain kohdassa (TLL 14 §) mainitut pihakatu ja kävelykatu olisivat tasavertaisia ja oikealta tulevaa väistettäisiin perussäännön mukaisesti. Kaupungin tulkinnan mukaan näin ei kuitenkaan ole, vaan kävelykadulta tuleva ajoneuvo väistää kaikkea pihakadun liikennettä. Kaupungin vastauksen mukaan pihakatu on tieliikennelain mukaan tie. Näin onkin, mutta tieksi määritellään kävelykatukin, joten tien määritelmän avulla pihakadulle ja kävelykadulle on vaikea tehdä eroa. Tältä osin perustelu vaikuttaa jääneen hieman puolitiehen.

Kaupungin vastauksessa kävelykadun sanotaan olevan myös ”vähäinen tie”, mikä tekee sen väistämisvelvolliseksi. Vähäinen tie lienee yksi tieliikennelainsäädäntömme vaikeimmin määriteltävistä asioista, mutta kysyä sopii, voiko yksi kaupungin vilkkaimmista kaduista olla koskaan vähäinen tie, joka siis vertautuu polkuun ja tilustiehen. Vähäisen tien ongelmallisuutta on puitu esimerkiksi Tie & Liikenne -lehden numerossa 6/2013.

Kaupungin vastaus väistämisvelvollisuuteen jättää siis joitakin kysymyksiä. Jos blogin lukijoilla sattuu olemaan enemmän tietoa pihakatu/kävelykatu-risteyksen väistämissäännöistä, niin ilolla otan tietoa vastaan.

IMG_9231
Kävelykadulta tuleva ajoneuvo, myös pyöräilijä, väistää pihakadun liikennettä, opastaa Jyväskylän kaupunki.

Sekä Kauppakadun ja Kilpisenkadun että Kauppakadun ja Gummeruksenkadun risteyksiin syntyy tilanne, jossa pihakadulla on kahden tien risteys. Jyväskylän kaupungin mukaan pihakatu ei muuta normaaleja tasa-arvoisen risteyksen väistämissääntöjä. Esimerkiksi Kauppakatua ajava pyöräilijä väistää edelleen oikealta Gummeruksenkatua pitkin tulevaa autoilijaa.

IMG_9208
Oikealta tulevaa ajoneuvoa väistetään normaalisti Gummeruksenkadun risteyksessä.

Vaasankadun risteyksen pyörätaskut säilyvät myös pihakadun muutoksen jälkeen. Kaupunki on kertonut, että taskut maalataan uudelleen punaisella värillä kesäkuussa. Tämä on hyvä, sillä autoilijat huomioivat pyörätaskut paremmin, kun punainen väri on voimakkaana, eikä oikeaa pysähtymispaikkaa osoita vain valkoinen pysäytysviiva. Kaupunki pitää mahdollisena, että pyörätaskut ja lyhyet pyöräkaistat saattavat tulla myös Cygnaeuksenkadun risteykseen, jossa pihakatu siis katkeaa liikennevalojen vuoksi. Tämäkin voisi olla parannus, koska jalkakäytäväpyöräily saattaisi vähentyä taskujen ansiosta. Kaupunki ainakin tutkii asiaa omien kriteeriensä perusteella, mikä on hyvä uutinen.

IMG_9194
Vaasankadun risteyksen pyörätaskut jatkavat ja taskuja saattaa tulla Kauppakadulle lisää. (Kuvassa olevan pysäköintivirheen bongaajalle lisäpiste!)

Pysäköintiä pihakadulla

Autojen pysäköinti on muuttunut melkoisesti uuden pihakadun myötä. Pysäköintipaikat ovat vähentyneet lähinnä siksi, että terasseille ja uusille pyörätelineille on raivattu tilaa. Autoilijoille erityisen hankalaa tuntuu olevan P-merkin ja alaspäin osoittavan nuolen yhdistelmä. Se kertoo, että pysäköintipaikat päättyvät liikennemerkkiin. Tilanne varmasti selkeytyy, kun esimerkiksi Vakiopaine saa terassinsa valmiiksi.

IMG_9196
P-merkki osoittaa pysäköintipaikkojen päättymisestä. Mazda ja Opel ovat näin ollen pysäköity merkityn paikan ulkopuolelle. Pihakadulla saa pysäköidä vain merkityille paikoille.

Toinen vaikea pysäköintipaikka on Kauppakatu 3:n edusta, josta vinoparkit on poistettu. Harmillisesti jyrsinnän jäljet saattavat ohjata pysäköimään vanhaan tapaan, vaikka paikalle on tuotu ylimääräinen pysäköintitapaa osoittava merkki. Vinoparkin poistaminen on ainoa oikea ratkaisu, sillä se poistaa ruudusta peruuttamisen tarpeen. Pihakadulla kun auton takana voi olla jalankulkijoitakin. Aiemmin vinoparkit poistettiin jo Kauppakatu 14:n kohdalta pyöräilyn turvallisuuden parantamiseksi.

IMG_9195
Kauppakatu 3:n edustalta poistuivat vinoparkit. Autot on pysäköitävä kadun suuntaisesti, mitä tämä viisikko ei liikennemerkeistä huolimatta tajunnut.

Kolmantena erikoisuutena on moottoripyöräparkki Kirkkopuiston kohdalla. Se ei ilmeisesti ole poistumassa, mutta rajaus ”vain moottoripyörille” on pihakadun kontekstissa erikoinen. Lain mukaan pihakadulle saa pysäköidä myös mopon, kunhan siitä ei ole haittaa pihakadulla liikkumiselle. Nykyisillä liikennemerkeillä moottoripyöräparkki jatkuu seuraavaan risteykseen asti, eli sekä pyörät telineissään että mahdolliset samalle puolelle pysäköidyt mopot on pysäköity väärin. Nähtäväksi jää, tuleeko myös moottoripyöräparkkiin päättymismerkki, joka ratkaisisi tämän ongelman.

IMG_9209
Liikennemerkin mukaan moottoripyörien pysäköinti jatkuu Kilpisenkadun risteykseen asti, sillä päättymismerkkiä ei ole. Moottoripyörät tulee pysäköidä vinottain.
IMG_9205
Kirkkopuiston kohdalla autojen pysäköintipaikkoja on muutettu pyöräilijöiden käyttöön.

Muita huomioita

Kauppakadun pihakatu on luotu pääosin liikennemerkkien avulla, eikä varsinaisia rakenteellisia muutoksia ole tehty. Esimerkiksi jalkakäytäviä ei ole laskettu samaan tasoon muun kadun kanssa. Katuprofiilin muuttamisen sijaan on keskitytty tuomaan entiselle ajoradalle pyörätelineitä, penkkejä ja kukka-asetelmia, jotka kertovat, ettei nyt olla tavallisella ajoradalla. Luonnollisesti myös uudet terassit luovat pihakadulle sille kuuluvaa tunnelmaa. Moni autoilija kertoi vielä joitakin viikkoja sitten, ettei pihakadulle tulemista huomaa. Nyt tilanne on toisin. Pihakadun ajoreittejä on tarkoituksella kavennettu jopa niin, että aukoista mahtuu menemään vain yksi auto kerrallaan.

IMG_9223
Betoniporsaat ja istutukset kaventavat entistä ajorataa hidastaen ajonopeuksia ja tehden selväksi, että nyt ollaan pihakadulla.

Se, että jalkakäytävät ovat fyysisesti yhä olemassa, mutta ne eivät ole enää lain mukaan jalkakäytäviä, aiheuttaa pyöräilyn kannalta jännän tilanteen. Hiukan yllättäen ”pihakadun jalkakäytävillä” saa nyt ajaa pyörällä. Asia ei ole kuitenkaan aivan yksiselitteinen, sillä luonnollisesti esteettömän kulun antaminen jalankulkijalle pätee tässäkin kohtaa. Pihakatu aiheuttaa siis tähän tilanteeseen jonkin verran tulkinnanvaraisuutta, sillä pyöräily ”pihakadun jalkakäytävällä” ei ole samalla tavoin ehdottomasti kiellettyä kuin tavallisen tien jalkakäytävällä. Jalkakäytävien vaihtelevat statukset on yksi esimerkki siitä, millaisia tilanteita voi syntyä, kun katu muutetaan pihakaduksi ilman, että katutila rakennetaan alusta alkaen pihakaduksi.

Jalkakäytävän ja ”pihakadun jalkakäytävän” vaihtelu ei ainakaan selkeytä liikenneympäristöä. Tämän huomaa esimerkiksi Kymppikaupan edustalla. Kaupan pyörätelineelle pyörä pitää edelleen taluttaa, koska kyseinen alue ei ole pihakatua. Cygnaeuksenkadun risteyksen järjestely on muutenkin hankala, koska pihakadun päättyessä jalankulkijan pitää ”paeta” takaisin jalkakäytäville. Tätä ei ole kovin moni huomannut, vaan useat kävelevät ajoradalla risteykseen asti.

IMG_9201
Tässä jalkakäytävä on vielä voimissaan, eikä pyöräily ole sallittua. Pihakatu alkaa nimittäin vasta kuvaajan selän takana.
IMG_9197
Ai et huomannut, että pihakatu alkaa?

Lähteet